TERMENI LEGALI PENTRU UTILIZAREA PORTALULUI EXTERN DIN CADRUL SISTEMULUI INTEGRAT DE URBANISM PENTRU GESTIONAREA RELATIEI CU CETATENII

PENTRU UTILIZAREA PORTALULUI NOSTRU ESTE NECESAR SA CITITI SI SA VA DATI ACCEPTUL CU PRIVIRE LA URMATORII TERMENI SI CONDITII ÎN TOTALITATE (acordul se refera si la Termenii si conditiile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal). VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI PORTAL PRESUPUNE CA V-ATI EXPRIMAT ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII SI CONDITIILE MENTIONATE, IAR CONTINUAREA ACCESARII ECHIVALEAZA UNUI ACORD IMPLICIT DIN PARTEA DUMNEAVOASTRA. SERVICIILE PE CARE ACEASTA SECTIUNE LE FURNIZEAZA SUNT REZERVATE PERSOANELOR CU VÂRSTA DE PESTE 18 ANI.

Definitii

Termeni si conditii de utilizare a portalului www.siugrc-cjph.ro
un acord încheiat între orice persoana (denumit în continuare utilizator) care viziteaza ori acceseaza portalul sau care doreste sa utilizeze în orice mod sau utilizeaza efectiv serviciul (denumit în continuare "serviciul") si CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, în calitatea sa de proprietar si administrator al portalului si de furnizor al serviciului. Acest acord stabileste care sunt conditiile în care orice persoana poate vizita ori accesa portalul www.siugrc-cjph.ro (denumit în continuare "portalul") ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul portalului
Serviciu
furnizarea catre utilizatori a accesului la date si informatii transmise de Consiliul Judetean Prahova precum si de catre colaboratorii externi ai acestuia prin intermediul acestui portal, precum si posibilitatea utilizatorilor de a încarca continut nou pe portal în legatura cu activitatile de urbanism, amenajarea teritoriului si de construire.
Atacuri de tipul "refuz serviciu"
interferenta cu serviciul, referitor la oricare utilizator, retea sau server.
Cracking sau hacking
trecerea neautorizata peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau peste alte servicii de securitate ale oricarei retele, server, server web sau cont de utilizator.
Utilizator
persoana fizica ce acceseaza serviciile oferite prin intermediul acestui portal in nume propriu sau ca reprezentant al unei alte persoane fizice sau juridice în baza unei împuterniciri, pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un continut precum si pentru a descarca, folosi, copia partial sau integral documente/fisiere care se regasesc pe acest portal. Utilizatorii vor putea accesa serviciile in functie de diferitele clase de inregistrare, unele dintre aceste servicii neimpunand operatiuni speciale in acest sens.
Continut
orice document aflat pe acest portal precum si fragmente/portiuni ale acestor documente, indiferent sub ce forma se regasesc: text, grafica, sunet, imagine, film, programe.
Colaboratori externi ai Consiliului Judetean Prahova
persoane fizice membre ale C.T.A.T.U. Prahova ce vor asigura prin intermediul acestui portal unele serivicii apte a informa in prealabil asupra stadiului procedurilor de avizare a documentatiilor.
C.T.A.T.U. Prahova
Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judetului Prahova

Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a portal-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau a serviciului, precum si a oricarui component al acestuia constituie o acceptare în întregime si neconditionata a acordului si a oricarei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricarei prevederi din acesta atrage obligatia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea portal-ului.

Modificarea acordului

Consiliul Judetean Prahova îsi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni si conditii la anumite intervale de timp, fara a anunta personal pe fiecare utilizator si fara a fi necesar un acord expres al utilizatorilor în acest sens. Modificarile vor fi aduse la cunostinta utilizatorului prin afisare pe portal-ul web si vor fi socotite ca fiind acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe portal-ul web.

Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu îsi asuma nicio raspundere pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute în acesti termeni si conditii, ca rezultat al oricarei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând, dar fara a se limita la, evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele sau a altor autoritati competente, de care Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu sunt responsabili.

Acest portal (exclusiv site-uri ale tertelor parti spre care exista linkuri) este controlat de catre Consiliul Judetean Prahova. Prin accesarea acestui portal, utilizatorul accepta ca orice disputa legata de acesta va fi guvernata si interpretata în concordanta cu legile României si va fi transmisa spre solutionare instantelor judecatoresti de drept administrativ din România. Acest portal web poate fi accesat de oriunde în România si de peste hotare, în conditiile tehnice posibile. Consiliul Judetean Prahova, nu garanteaza în niciun fel ca prin continutul sau, acest portal se supune legilor, inclusiv referitoare la proprietate intelectuala, altor tari în afara României. În cazul în care utilizatorul acceseaza acest portal din afara României, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se afla.

Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu garanteaza ca utilizarea de catre utilizator a acestui portal va fi confidentiala. Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu sunt si nu vor putea fi tinute responsabile pentru nicio paguba pe care o sufera utilizatorul sau alta persoana ca rezultat al încalcarii confidentialitatii cu privire la utilizarea acestui portal. Orice informatie pe care utilizatorul o dezvaluie pe portal se poate sa nu fie în siguranta pe durata transmiterii ei prin Internet. Terte parti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face utilizatorul în timpul folosirii acestui web.

Securitate

Utilizatorul ia la cunostinta de imposibilitatea Consiliului Judetean Prahova, de a controla si nu ofera niciun fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor care trec prin reteaua sa de comunicatii si prin Internet sau prin Serviciu. Utilizatorul ia la cunostinta ca serviciile sunt disponibile prin Internet si, desi Consiliul Judetean Prahova va face tot ce îi sta în putinta pentru a mentine securitatea informatiilor, nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranta.

Utilizatorul se obliga ca

  1. nu va modifica, distribui, copia, transmite, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui portal decât în conditiile si potrivit reglementarilor ce vizeaza acest portal
  2. nu va permite vreunui tert (si nu îl va autoriza) sa foloseasca serviciul sau reteaua de telecomunicatii a Consiliului Judetean Prahova pentru a transmite sau a receptiona niciun material care contravine oricarei legi sau dispozitii legale în vigoare, de natura obscena, amenintator, agresiv, defaimator
  3. nu va desfasura (si nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul "refuzul serviciului". Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati în instanta, civil si penal

În cazurile în care Administratorul apreciaza ca un Utilizator nu respecta conditiile si termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului portalului, Administratorul poate restrictiona accesul Utilizatorului la portal.

Restrictionarea poate însemna:

  • stergerea mesajelor al caror continut nu respecta termenii si conditiile portalului
  • suspendarea temporara sau permanenta a contului si a tuturor informatiilor pe care le contine
  • stergerea optiunilor definite si interzicerea accesului la serviciile portalului

 

Restrictionarea accesului Utilizatorului poate sa fie sau nu precedata de avertismente, în functie de aprecierea exclusiva a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul îsi asuma întreaga raspundere de orice natura pentru pastrarea confidentialitatii asupra numelui de cont/adresei de email si a parolei asociate precum si pentru informatiile pe care le transmite sau le publica pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nici o responsabilitate juridica fata de informatiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui Portal si nici fata de eventualele consecinte aparute în cazul accesarii neautorizate a contului/adresei de e-mail de catre persoane terte, din orice motive.

Utilizatorul este de acord sa exonereze de raspundere si sa nu actioneze în justitie împotriva Consiliului Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea serviciului sau a retelei de comunicatii a Consiliului Judetean Prahova si a Internetului de catre utilizator, cât si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, pretentii, stricaciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, ca urmare a încalcarii sau ignorarii de catre utilizator a acestor termeni si conditii sau a oricarei prevederi legale aplicabile.

Plata tuturor cheltuielilor aditionale în legatura cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intra în sarcina utilizatorului.

Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu îsi asuma raspunderea pentru nicio pierdere de date sau informatii rezultate din întârzieri, solicitari neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Consiliului Judetean Prahova, precum si a colaboratorilor externi, sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, exclud orice sugestie sau garantie ca:

  1. serviciul va fi neîntrerupt sau fara erori
  2. eventualele defecte vor fi corectate
  3. serviciul sau serverul care îl pune la dispozitia utilizatorilor este lipsit de virusi sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor si nu pot fi responsabili de vreo actiune pe care o întreprinde pe baza respectivelor informatii sau a serviciului

 

În nicio circumstanta Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu pot fi responsabile pentru pierderi de natura directa sau indirecta rezultate din sau legate exclusiv, în orice fel, de folosirea sau gradul de performanta al serviciului, a acestui portal web sau site-uri web în legatura cu acesta.

Raspunderea Consiliului Judetean Prahova, precum si a colaboratorilor externi, cu conditia ca aceasta sa fi fost stabilita de catre o instanta judecatoreasca, în cazul vreunui act sau fapt sau rezultata în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestui contract, este limitata la dauna dovedita ca fiind din culpa exclusiva a Consiliului Judetean Prahova, precum si a colaboratorilor externi.

Obligatiile Consiliului Judetean Prahova, legate de serviciile proprii, sunt reglementate exclusiv de legislatia în vigoare conform careia sunt livrate. Niciun material de pe acest portal nu trebuie interpretat în sensul modificarii, completarii, acestor acte normative si nu reprezinta un act juridic generator de drepturi sau obligatii. Consiliul Judetean Prahova nu garanteaza exactitatea si completitudinea materialelor, produselor software si serviciilor de pe acest portal. Consiliul Judetean Prahova îsi rezerva dreptul de a modifica, în orice moment si fara anunt prealabil, materialele si serviciile de pe acest portal. Este posibil ca materialele si serviciile de pe acest portal sa nu fie aduse la zi. Consiliul Judetean Prahova nu îsi ia angajamentul de a actualiza la zi materialele si serviciile de pe acest portal.

 

Utilizarea si Raspunderi

Consiliul Judetean Prahova va permite vizualizarea si descarcarea materialelor de pe acest portal web exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu conditia pastrarii în copii a tuturor anunturilor privind drepturile de autor si altor anunturi de proprietate prezente în original. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest portal, reproducerea acestora, afisarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale altele decât cele pentru care a fost realizat portal-ul. Este interzisa utilizarea acestor materiale pe un alt site web sau în orice mediu computerizat legat în retea. Materialele de pe acest portal sunt protejate. Nerespectarea oricaruia dintre acesti Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest portal si va trebui sa distrugeti imediat toate materialele descarcate sau imprimate.

Utilizatorul îsi asuma faptul ca folosirea serviciului pus la dispozitie de Consiliul Judetean Prahova se va face numai cu buna credinta si în scopuri legale.

Conexiunea cu alte Retele sau Terte Parti

Serviciul poate fi folosit de catre utilizator pentru a afla diferite informatii afisate de catre Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi pe web, pentru a face legatura cu alte retele sau site-uri web din lume, caz în care utilizatorul se angajeaza sa respecte politicile de utilizare valabile în acele retele sau site-uri. Utilizatorul ia la cunostinta si accepta ca Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu controleaza aceste site-uri, nu este responsabila si nu îsi asuma nicio obligatie în ceea ce priveste alte site-uri, orice link din alte site-uri sau continutul acestora.
Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau retele este facuta numai pentru facilitarea si sprijinirea utilizatorului si nu implica sustinerea de catre Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau retele si nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul acceseaza respectivele site-uri si le foloseste serviciile exclusiv pe propriul risc.
Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu garanteaza ca serviciile sau continutul furnizate de terte surse sunt disponibile în orice parte a României pentru toti utilizatorii. În cazul în care utilizatorul acceseaza alt continut sau servicii de pe site-uri ale unor terti, Consiliul Judetean Prahova, precum si colaboratorii externi, nu vor fi în niciun caz tinuti responsabili pentru respectarea de catre utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele tari.