Legislatie
Legislatia ce acopera activitatea institutiei Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Prahova
Prezentare structura Arhitect Sef
Prezentarea serviciilor din cadrul structurii Arhitectului Sef si a atributiilor acestora
Ultimele Autorizatii si Certificate emise
Listele cu Autorizatiile de Construire / Desfiintare si Certificatele de Urbanism emise in ultima luna calendaristica

Bine aţi venit!

Vă mulţumim că aţi accesat portalul Structurii Arhitect Şef din cadrul Consiliului Judeţean Prahova, creat în cadrul proiectului SIUGRC - "SISTEM INTEGRAT DE URBANISM PENTRU GESTIONAREA RELAŢIEI CU CETĂŢENII".

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 – 2013, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Sectoarele Privat şi Public", Domeniul de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice".

Pus la dispoziţia dumneavoastră pentru a va facilita relaţia cu Consiliul Judeţean Prahova în domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului, Portalul SIUGRC vă oferă următoarele servicii electronice:

Paginile care prezintă informaţii de interes general sunt accesibile în mod direct vizitatorilor, pentru accesarea celorlalte pagini fiind necesară înscrierea şi autentificarea în sistem.

În plus, pentru explicitarea paşilor din procedura de lucru cu acest portal, aveţi la dispoziţie tutoriale video accesibile atat din secţiunea Linkuri utile, cat si in context, in paginile portalului.

Vă mulţumim încă o dată ca vă aflaţi pe pagina portalului Sistemului Integrat de Urbanism pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii (SIUGRC), pe care veţi fi oricând binevenit!

Luminiţa IATAN,-
Arhitect Şef

PROGRAM DE LUCRU

Programul de lucru cu cetăţenii - BIROUL UNIC  (intrarea B, et. 4, cam. 411)
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8.00 - 13.00 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00    -

Noutati

«Înapoi

CEMAT

În data de 03 noiembrie 2017, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti  a fost organizată cea de-a XVII-a Conferin?ă Europeană a Mini?trilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului(CEMAT), organizată sub egida Consiliului Europei. Tema  conferin?ei a fost "Zonele func?ionale –capitalizarea poten?ialului local prin politici de dezvoltare teritorială în Europa"

Sâmbătă, 04.11.2017, pre?edintele Consiliului Jude?ean Prahova, Bogdan Andrei Toader, i-a primit la Sala Europa a Consiliului Jude?ean Prahova pe participan?ii la cea de-a XVII-a Conferin?ă Europeană a Mini?trilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului.

În cadrul întâlnirii, preşedintele Bogdan  Andrei Toader a făcut oaspeţilor o scurtă prezentare a judeţului Prahova precum ?i principalele proiecte implementate la nivelul jude?ului, iar arhitectul ?ef al jude?ului Lumini?a Iatan a prezentat strategia integrată de dezvoltare a Polului de Cre?tere Ploie?ti ?i principalele proiecte realizate în cadrul polului.

CEMAT reune?te reprezentan?ii celor 47 state membre ale Consiliului Europei, având ca obiectiv comun dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european ?i prezintă singurul cadru pan-european de cooperare în domeniul amenajării teritoriului, ca platformă pentru dezbateri ?i schimb de experien?ă, asigurând inclusiv corelarea politicilor de dezvoltare dintre statele membre ?i cele ne-membre.