Legislatie
Legislatia ce acopera activitatea institutiei Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Prahova
Prezentare structura Arhitect Sef
Prezentarea serviciilor din cadrul structurii Arhitectului Sef si a atributiilor acestora
Ultimele Autorizatii si Certificate emise
Listele cu Autorizatiile de Construire / Desfiintare si Certificatele de Urbanism emise in ultima luna calendaristica

In atentia utilizatorilor acestui portal

Incepand din data de 01.06.2023, portalul SIUGRC (Sistem Integrat de Urbanism pentru Gestionarea Relatiei cu Cetatenii) nu va mai fi operational si conturile de utilizator nu vor mai putea fi folosite. Utilizatorii actuali isi vor crea conturi de utilizatori pe noua platforma.

Aceasta platforma a fost creata in cadrul proiectului Sistem  Informatic Integrat format din Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Cai rutiere judetene, portal Web.

Accesabil la adresa https://saas.ingeea.ro/Ingeea_CJPrahova_Public/Account/Login,

Portalul de servicii electronice din domeniul urbanismului, furnizate de Consiliul Judetean Prahova, va permite depunerea in mediu exclusiv electronic a urmatoarelor solicitari:

-        Cerere Certificat de Urbanism

-        Cerere prelungire Certificat de Urbanism

-        Cerere Autorizatie de Construire

-        Cerere prelungire Autorizatie de Construire

-        Cerere pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificarii Constructiei

-        Comunicarea privind inceperea executiei lucrarilor

-        Comunicare privind terminarea executiei lucrarilor

-        Cerere aviz CTATU

Hartile si datele care prezinta informatii de interes general din domeniul urbanismului sunt accesibile - in mod direct vizitatorilor, fara a fi necesara inregistrarea si autentificarea in sistem – la adresa: https://saas.ingeea.ro/Ingeea_CJPrahova_Public/Map/MapRun?idMap=5

 

 Arhitect Sef

Program de lucru

Programul de lucru cu cetăţenii - BIROUL UNIC  (intrarea B, et. 4, cam. 411)
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8.00 - 13.00 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00    -

Noutati

CEMAT

În data de 03 noiembrie 2017, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti  a fost organizată cea de-a XVII-a Conferin?ă Europeană a Mini?trilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului(CEMAT), organizată sub egida Consiliului Europei. Tema  conferin?ei a fost "Zonele func?ionale –capitalizarea poten?ialului local prin politici de dezvoltare teritorială în Europa"

Sâmbătă, 04.11.2017, pre?edintele Consiliului Jude?ean Prahova, Bogdan Andrei Toader, i-a primit la Sala Europa a Consiliului Jude?ean Prahova pe participan?ii la cea de-a XVII-a Conferin?ă Europeană a Mini?trilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului.

În cadrul întâlnirii, preşedintele Bogdan  Andrei Toader a făcut oaspeţilor o scurtă prezentare a judeţului Prahova precum ?i principalele proiecte implementate la nivelul jude?ului, iar arhitectul ?ef al jude?ului Lumini?a Iatan a prezentat strategia integrată de dezvoltare a Polului de Cre?tere Ploie?ti ?i principalele proiecte realizate în cadrul polului.

CEMAT reune?te reprezentan?ii celor 47 state membre ale Consiliului Europei, având ca obiectiv comun dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european ?i prezintă singurul cadru pan-european de cooperare în domeniul amenajării teritoriului, ca platformă pentru dezbateri ?i schimb de experien?ă, asigurând inclusiv corelarea politicilor de dezvoltare dintre statele membre ?i cele ne-membre.