Informatii

Prezentare structura Arhitect Sef

Structura Arhitect Şef îndeplineşte atribuţii în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, cadastrului, biroului unic.

Activitatea Structurii Arhitect Şef este coordonată şi îndrumată de arhitectul-şef ajutat de un director executiv adjunct şi se realizează conform organigramei printr-un serviciu, un compartiment şi un birou unic.

Structura Arhitect Şef are indicativul X, iar indicativele serviciului, compartimentului şi biroului sunt compuse din indicativul direcţiei şi litera din prezentul regulament, corespunzătoare fiecăruia, după cum urmează:

  1. Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism si Cadastru
  2. Compartimentul Disciplina, Control în Constructii si Autorizare
  3. Biroul Unic