INFORMARE

Informare preventivă - ISU Prahova:  GHIDUL CETĂŢEANULUI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

Informare - Adresa MDRAP 796/14.04.2014

<<La data de 1 ianuarie 2014 a intrat in vigoare reglementarea tehnica "Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013", aprobata cu OMDRAP nr. 2465/08.08.2013 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 558 si nr. 558 bis din 03.09.2013.

Prevederile codului se adreseaza investitorilor, proiectantilor, executantilor de lucrari, specialistilor cu activitate in domeniul constructiilor atestati/autorizati in conditiile legii, precum si organismelor de verificare si control.

Urmare a solicitarii dumneavoastra va transmitem alaturat, spre informare, harta judetului Prahova de zonare seismica a valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani. >>

Informatii - Harti seismice

Hotararea nr. 170 din 2019-12-16
privind aprobarea documentatiei aferente proiectului "Elaborarea hartilor de hazard si risc natural la cutremure ale judetului Prahova

____

Din cuprinsul DOCUMENTATIEI de Elaborare a Hartilor de Hazard si Risc Natural la Cutremure a Judetului PRAHOVA :

Elaborarea hartilor de hazard si risc natural la cutremure pentru judetul Prahova se constituie ca studiu de fundamentare pentru Planurile de Amenajare a Teritoriului Judetean – PATJ si pentru planurile urbanistice generale – PUG ale judetului Prahova in vederea instituirii masurilor specifice privind atenuarea si prevenirea efectelor hazardurilor naturale, realizarea constructiilor si utilizarea terenurilor.

Evaluarea cat mai corecta a hazardului seismic pentru o anumita localitate sau judet este foarte importanta in vederea punerii in siguranta a fondului construit existent si viitor.

De asemenea, hartile de hazard seismic asigura informatii esentiale pentru crearea si imbunatatirea normativelor de proiectare seismica a cladirilor.

Cunoasterea acestor zone, a categoriilor de risc ce implica amplasarea obiectivelor social - economice din perimetrele supuse fenomenelor de risc natural, precum si aplicarea de masuri adecvate structurale si nonstructurale ca si evidentierea promovarii unor lucrari specifice pe unele sectoare va conduce la limitarea pagubelor produse si la protejarea unor viitoare investitii.

Pentru a fi rezistente la cutremure, cladirile trebuie sa fie proiectate astfel incat sa asigure atat cerintele de limitare a degradarilor, in cazul producerii unor cutremure cu probabilitate mare de aparitie pe durata de exploatare a cladirii, cat si siguranta vietii ocupantilor, in cazul producerii unui cutremur puternic, cu o probabilitate mica de aparitie.

In prezent, in Romania este in vigoare P100 - 1/2013 (MDRAP, 2013). In aceasta versiune a codului, intervalul mediu de recurenta este de 225 de ani (probabilitate de depasire de 20% in 50 de ani), urmand ca viitorul cod sa fie aliniat la nivel european, iar valorile ag sa corespunda unei probabilitati de depasire de 10% in 50 de ani (perioada de revenire de 475 de ani). 

In vederea aplicarii metodelor analitice pentru estimarea numarului de cladiri avariate la diferite scenarii reprezentative de cutremure, au fost atribuite tipologiilor de cladiri functii de capacitate si fragilitate adecvate, utilizate si in cadrul Sistemului de estimare rapida a pagubelor generate de cutremure in Romania (SeisDaRo), al INFP.

Scenariile cu cele mai severe efecte asupra judetului Prahova sunt cele pentru cutremure de adancime intermediara din zona Vrancea.  Estimarea pagubelor a fost efectuata pe baza datelor statistice si cu modele generale de vulnerabilitate ale cladirilor.

CODURI DE PROIECTARE SEISMICĂ

CODURI DE PROIECTARE SEISMICĂ  (UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI)

P100 din august 2006 P100 din mai 2013

P100/2006 Figura 3.1 pag 35

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani

P100/2013 pag51

România - Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani

P100/2006 Figura 3.2 pag 36

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a spectrului de raspuns

P100/2013 Fig 3.2

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a spectrului de răspuns