Informatii - Harti inundatii

Hartile de hazard si risc la inundatii ale judetului Prahova au fost elaborate de catre Administratia Nationala "Apele Romane" impreuna cu Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, conform Directivei 2007/60/EC privind evaluarea si managementul riscului la inundatii si Ordinul Comun nr. 170/18.12.2013 al  Ministrului delegat pentru Ape, Paduri si Piscicultura si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Aceste harti sunt expuse public pe site-ul www.rowater.ro la nivelul intregii tari.

 Acestea au fost transmise in format electronic GIS catre Consiliul Judetean Prahova, pentru a putea fi folosite in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.

Administratia Nationala "Apele Romane" a solicitat  Consiliul Judetean Prahova decuparea hartilor de hazard si risc la inundatii pe unitati administrativ-teritoriale si diseminarea acestora in format editabil  (de tip *. jpg, *.tif, *.pdf) si nu in format GIS, pentru a putea fi integrate in planurile de urbanism conform prevederilor legale.

In urma analizei efectuate asupra materialului in format GIS ce cuprinde hartile de hazard si risc la inundatii ale judetului Prahova, s-au identificat un numar de 48 de unitati administrativ-teritoriale ce prezinta risc la inundatii, din totalul de 104 unitati administrativ-teritoriale ale judetului.

Pentru a putea fi introduse electronic in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului de interes judetean si local, a fost transmisa catre unitatile administrativ-teritoriale afectate si cate o harta in format *.dwg, ce contine limitele de inundabilitate pentru cele trei scenarii de probabilitate, alaturi de limita judetului (unde este cazul), limita si denumirea teritoriului administrativ, reteaua hidrografica principala si limita aprobata a intravilanelor existente. Aceste informatii au fost extrase in totalitate din „Harta de hazard si risc la inundatii a judetului Prahova" elaborata de Administratia Nationala "Apele Romane" impreuna cu Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, cu exceptia limitelor intravilanelor existente ce au fost preluate din documentatiile aferente PUG-urilor.

Hartile de hazard si risc la inundatii ale unitatilor administrativ-teritoriale afectate sunt urmatoarele: