Panouri fotovoltaice

 

  

Proiectul INTER PARES

PROIECTUL INTER PARES

„Innovative Tools for Energy Regulations of Province Association on Renewable Energy Sources"

 

Proiectul INTER PARES - „Innovative Tools for Energy Regulations of Province Association on Renewable Energy Sources", proiect pe surse de energie regenerabilă, este finanţat prin Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare - Energia Inteligentă pentru Europa 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Programme - Inteligent Energy Europe).

România este reprezentată în proiect de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) care, în urma unui proces selecţie, a ales Judeţul Prahova ca partener asociat pentru implementarea proiectului, partenerul lider fiind Uniunea Provinciilor Italiene (UPI).

Partenerii UNCJR în cadrul acestui proiect sunt:

 • UPI - Uniunea provinciilor Italiene (coordonator proiect);
 • ENAE - Uniunea Administraţiilor Prefectorale din Grecia;
 • S.D.I.EEEIG (Grupul Economic European de Sprijinire a Intereselor) / ECOSISTEMI - Societate de consultanţă, Bruxelles Belgia (partener tehnic);
 • 6 Consilii Judeţene (Timiş, Teleorman, Maramureş, Prahova, Dolj, Călăraşi).

 

Proiectul INTER-PARES se află în etapa sa finală, etapă ce vizează elaborarea şi implementarea în cele 6 consilii judeţene implicate în proiect a unei proceduri pentru simplificarea procesului de autorizare a instalaţiilor SER (surse de energie regenerabilă), şi elaborarea unui ghid local pentru potenţialii investitori.

Proiectul INTER PARES s-a derulat pe o perioadă de 34 de luni şi a avut drept obiectiv principal simplificarea procedurilor administrative pentru autorizarea instalaţiilor producătoare de energie din surse regenerabile. Acest obiectiv s-a realizat prin sensibilizarea autorităţilor locale de nivel NUTS – 3 din Italia, Grecia şi România referitor la problematica energiei din surse regenerabile(SER), în vederea creşterii competenţelor în domeniul energiei regenerabile la nivelul autorităţilor locale administrative, eficientizarea prevederilor normative existente în domeniu în ceea ce priveşte instalaţiile ce folosesc surse de energie regenerabilă, sprijinirea implementării unui ghid al solicitantului privind instalaţiile SER-e, organizarea unor seminarii la nivel local şi naţional pe politicile şi strategiile SER etc..

Colaborarea în acest proiect nu a implicat contribuţia financiară a Judeţului Prahova. Proiectul a fost lansat în septembrie 2009 şi se va încheia în luna iunie 2012.

DOCUMENTE DE INFORMARE:

 

 

Date de contact:

                       

 •      Dr. Cătălina Rădulescu

            Coordonator proiect INTER PARES – partener Consiliul Judeţean Prahova

            Consilier Compartiment Dezvoltare Regională, Relaţii Internaţionale

            Direcţia Absorbţie Fonduri Europene, Consiliul Judeţean Prahova

            Tel: 0040/244/514497

            E-mail: catalinar@cjph.ro

           

 •      Alixandrescu Florentina

            Consilier Compartiment UIP Sistem de Management

            Direcţia Absorbţie Fonduri Europene, Consiliul Judeţean Prahova

            Tel: 0040/244/597885

            E-mail: alixandrescuf@cjph.ro

                       

 •      Mihaela Moiceanu

            Consilier Compartiment Parteneriate

            Direcţia Tehnică, Consiliul Judeţean Prahova

            Tel: 0040/244/514545

            E-mail: mihaela.moiceanu@cjph.ro

 

         CONSULTANŢĂ pentru investitorii SER

 •          Magdalena Preda

                        Consilier Compartiment Disciplină, Control în Construcţii şi Autorizare

                        Arhitect Şef, Consiliul Judeţean Prahova

                        Tel: 0040/244/514545 interior 313

                        E-mail: preda_magda@yahoo.com

 

           

 •          Corina Iancu

                        Consilier Compartiment Disciplină, Control în Construcţii şi Autorizare

                        Arhitect Şef, Consiliul Judeţean Prahova

                        Tel: 0040/244/514545 interior 196

                        E-mail: free19668corina@yahoo.com

                       

           

 •     Radu Sorokin

            Expert energetic Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti

            Tel: 0040/244/515454

            E-mail: sorokin.radu@ae3r-ploiesti.ro

                       

 •      Cătălin Csaszar

            Expert energetic Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti

            Tel: 0040/244/515454

            E-mail: catalin.csaszar@ae3r-ploiesti.ro