Ghid de arhitectura - Zona Prahova Subcarpatica

Luni, 15 ianuarie 2018, Consiliul Judeţean Prahova si Centrul Judeţean de Cultură Prahova au organizat o serie de manifestări, prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a Culturii.

Astfel, la Palatul Culturii a fost organizat vernisajul expoziţiei etnografice "Valori de Patrimoniu" şi a fost lansat "Ghidul de arhitectură- Zona Prahova Subcarpatică".

Ghidul a fost elaborat pentru a furniza un instrument de lucru autorităţilor locale, proiectanţilor, consultanţilor şi nu în ultimul rând locuitorilor din mediul rural în vederea realizării unui fond construit care sa reflecte păstrarea tradiţiilor zonei, creşterea calităţii vieţii şi utilizarea responsabilă a resurselor locale pentru o dezvoltare durabilă.

Ghid de arhitectura.pdf

PMUD pol de crestere Ploiesti

În cadrul dezvoltării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Ploieşti a fost elaborată o aplicaţie online pentru participarea publicului.

Cetăţenii oraşului Ploieşti şi cei din comunele aflate în zona polului de creştere sunt invitaţi, în perioada 30 martie 2015 – 30 aprilie 2015, să acceseze aplicaţia, pentru a semnala, din punct de vedere al mobilităţii urbane, o problemă, o propunere de îmbunătaţire sau o apreciere cu privire la un anumit punct, sau mai multe, din zonele frecventate.

Pentru mai multe detalii consultaţi pagina de Facebook a proiectului sau comunicatul de presă.

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - politici publice

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile - COD SMIS nr. 24120", a elaborat un instrument pentru evaluarea impactului inovarii si transferului tehnologic (ITT) in plan economic si social.

Ghidul pentru evaluarea impactului inovarii

Inobarometrul - Raportul despre inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare  analizeaza si ierarhizeaza capacitatea regiunilor de a crea si mentine un mediu care sustine inovarea la nivelul operatorilor economici.

Microcentrala hidroenergetica - Lunca Cornului

Microhidrocentrale Prahova