NOTĂ DE INFORMARE

privind drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Consiliul Judetean Prahova este operator de date cu caracter personal nr. 19108 inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. şi, în acest sens, va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Prin accesarea acestui portal vă daţi acordul pentru dreptul Consiliului Judeţean Prahova, de a insera numele dumneavoastră şi alte informaţii legate de dumneavoastră în calitate de utilizator, rezultate în urma utilizării serviciului, într-o bază de date computerizată ce ar putea fi utilizată în scopul realizării serviciilor pentru care funcţionează portalul.

Transmiterea de către dumneavoastră a unei cereri de înregistrare ca utilizator al portalului constituie totodată şi acceptul dumneavoastră implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul dumneavoastră cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui să fie expres şi va avea drept consecinţă neînregistrarea şi neprocesarea cererii dumneavoastră. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în conditiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa Consiliului Judeţean Prahova. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.