Retele de comunicatii electronice

INFORMARE

 • Conform Legii 154 / 31.10.2012, privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice art.6 , art. 7, art.37, Primariile au obligatia de a intocmi si supune spre aprobare "CONDITIILE DE ACCCES PE PROPRIETATE" GENERALE care vor fi aprobate prin H.C.L. pentru a putea fi incheiate CONTRACTE DE ACCES cu cei care solicita acest drept.
 • Prin Adresa nr. 7000 / 28.04.2014 către instituţiile subordonate, Consiliul Judeţean Prahova a solicitat, în vederea publicării datelor actuale legate de aplicarea prevederilor Legii 154 / 31.10.2012 a Infrastructurii de comunicaţii electronice, transmiterea până în data de 15.05.2014 a următoarelor documente:

- lista clădirilor, terenurilor şi sectoarelor de drum aflate în administrarea sau folosinţa instituţiei

- lista clădirilor, terenurilor şi sectoarelor de drum pe care s-a realizat până în prezent accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice precum şi elementele de infrastructură instalate pe acestea 

- copia contractelor încheiate până în prezent cu furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care au dobândit acest acces

 

AUTORIZAŢII EMISE DE CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA privind reţelele de comunicaţii electronice

 • Aviz CU nr. 39 din 04-03-2013 - Solicitant SC ADALYSNET SRL; Scopul emiterii: CONSTRUIRE REŢEA TRANSMISIE DATE ( FIBRĂ OPTICĂ ŞI FTP) PE REŢEAUA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE
 • CU nr. 79 / 29-08-2013 - Solicitant SC SPEEDNET INTER SOLUTIONS SRL; Scopul emiterii: CONSTRUIRE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE INTERNET Filipeştii de Pădure şi Filipeştii de Târg
 • Aviz AC nr. 74 din 25.09.2013 - Solicitant SC ROMTELECOM SA;  Scopul emiterii: CONSTRUIRE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ ACCES-RUTĂ BACK UP-VPN PENTRU SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL
 • Aviz CU nr. 240 din 02.12.2013 - Solicitant SC SARNIC PROVIDER NET SRL; Scopul emiterii: AMPLASARE REŢEA INTERNET
 • CU nr. 20 din 15.04.2014 -  Solicitant SC SPEEDNET INTER SOLUTIONS SRL; Scopul emiterii: CONSTRUIRE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ 
  PENTRU SERVICII INTERNET
 • CU nr. 37 din 25.06.2014 - Solicitant FDEE- ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD- SDEE PLOIEŞTI SA; Scopul emiterii: ÎNLOCUIRE CONDUCTOR DE PROTECŢIE CU FIBRĂ OPTICĂ TIP O.P.G.W. DIN STAŢIA DE TRANSFORMARE 220/110 KV TELEAJEN TRANSELECTRICA LA STAŢIA DE TRANSFORMARE 110/6 KV BERCENI
 • AC nr. 18 din 05.08.2014 - Solicitant SC ALBADA SISTEM SRL; Scopul emiterii: CONSTRUIRE REŢEA DE TELECOMUNICAŢII PRIN CABLU ŞI INTERNET - ETAPA I

 • AC nr. 29 din 26.09.2014 - Solicitant SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL; Scopul emiterii: CONSTRUIRE REŢEA DE TELECOMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDEŢUL PRAHOVA

 • CU nr. 70 din 20.11.2014 – Solicitant SC UPC ROMANIA SRL; Scopul emiterii: CONSTRUIRE REŢEA DE COMUNICAŢII (L=3277 M)

 • CU nr. 72 din 25.11.2014 - Solicitant SC ORANGE ROMÂNIA SA ; Scopul emiterii :  CONSTRUIRE REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE STAŢIA GSM PLOIEŞTI ŞI STAŢIA GSM VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEŢUL PRAHOVA

 • CU nr. 13 din 24.03.2015 – Solicitant SC DDANYSAT UNIVERSAL SRL;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE INTERNET ÎN COMUNELE DRĂGĂNEŞTI, DUMBRAVA, RÂFOV, BERCENI

 • Aviz CU nr. 52 din 09.04.2015 – Solicitant : SC UPC ROMANIA SRL;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA TELECOMUNICAŢII PE STÂLPII REŢELEI ELECTRICE ÎN COMUNA BĂRCĂNEŞTI

 • Aviz CU nr. 88 din 08.06.2015 – Solicitant : SC UPC ROMANIA SRL;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA TELECOMUNICAŢII PE STÂLPII REŢELEI ELECTRICE ÎN COMUNA BĂRCĂNEŞTI

 •  Aviz CU nr. 240/ 18.12.2015 – Solicitant: SC UPC ROMANIA SRL;  Scopul emiterii : DEZVOLTARE RETEA AERIANĂ DE TELECOMUNICATII PE STÂLPI LEA EXISTENŢI ÎN SAT NEGOIESTI COM BRAZI

 • CU nr. 03/03.01.2016 – Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ  RACORDARE STAŢII DE TELEFONIE MOBILĂ ÎN SISTEM GSM  ORANGE - ETAPA I -TRONSON CORNU-CÂMPINA

 • CU nr. 20/03.01.2016 – Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE FIBRĂ OPTICĂ, RACORDARE SITE-URI ORANGE, LUCRARI CONEXE SI ORGANIZARE DE SANTIER - TRONSONUL PLOIESTI (ZONA INDUSTRIALĂ), ARICESTI RAHTIVANI, FLORESTI, BĂICOI, PĂULEŞTI, BLEJOI, BOLDEŞTI SCĂIENI, BUCOV, PLOIEŞTI (STR. SABINELOR)

 •   AC nr. 05/12.03.2016 – Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE STAŢIA GSM PLOIEŞTI ŞI STAŢIA GSM VALEA CĂLUGĂREASCĂ , JUD.PRAHOVA - ETAPA I

 • AC nr. 07/07.04.2016 – Solicitant: SC SPEEDNET INTER SOLUTIONS SRL;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII INTERNET

 • Aviz CU nr. 100/ 08.04.2016 – Solicitant: SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;  Scopul emiterii : EXTINDERE RETEA TELECOMUNICAŢII

 • Prelungire AC nr. 29/ 26.09.2014 pana la 24.10.2016 – Solicitant: SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA DE TELECOMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDEŢUL PRAHOVA

 • Prelungire CU nr. 72/25.11.2014 pana la 25.11.2016 – Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE STAŢIA GSM PLOIEŞTI ŞI STAŢIA GSM VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEŢUL PRAHOVA 

 • CU nr. 69/26.08.2016 – Solicitant: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ;  Scopul emiterii : PROIECTUL RO-NET - CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NAŢIONALE DE BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE - LOCALITATEA LĂPOŞEL

 • Aviz AC nr. 51 / 15.07.2016 – Solicitant: SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;  Scopul emiterii : EXTINDERE RETEA TELECOMUNICATII (L=cca. 17,00 ML)

 • Aviz CU nr.187 / 05.08.2016 – Solicitant: SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE STATIE DE TELEFONIE MOBILA IN SISTEM GSM, ANEXE, ALEI, PLATFORME, UTILITATI, IMPREJMUIRE - INTRARE IN LEGALITATE

 • CU nr. 80 / 21.10.2016 - Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA;  Scopul emiterii : MONTARE CABLU FIBRA OPTICA INTRE TURNURILE CU ECHIPAMENTE GSM BE0044 - VALEA CALUGAREASCA SI BE0456 - TOMSANI

 • CU nr. 90 / 08.11.2016 - Solicitant: RCS& RDS SA; Scopul emiterii: PROIECT EXTINDERE RETEA SUBTERANA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICATII PE TRONSONUL PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA-GRUIU JUDETUL ILFOV

 • Prelungire AC nr. 05/12.03.2016 – Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA; Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE STAŢIA GSM PLOIEŞTI ŞI STAŢIA GSM VALEA CĂLUGĂREASCĂ , JUD.PRAHOVA - ETAPA I

 • Prelungire AC nr. 07/07.04.2016 – Solicitant: SC SPEEDNET INTER SOLUTIONS SRL;  Scopul emiterii : CONSTRUIRE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII INTERNET pe terenul situat în judeţul Prahova – oraşul Băicoi şi comunele Scorţeni şi Flipeştii de Târg

 • AC nr. 41/27.12.2017 - Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA S.A.; Scopul emiterii:CONSTRUIRE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ RACORDARE STAŢII DE TELEFONIE MOBILĂ ÎN SISTEM GSM ORANGE - ETAPA I - TRONSON CORNU - CÂMPINA

 • AC nr. 3/12.02.2018 - Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA S.A.; Scopul emiterii: EXTINDERE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ ( ÎNTRE SITE ORANGE TOMŞANI ŞI LIMITA JUDEŢULUI PRAHOVA )

 • AC nr. 22/19.08.2020 - Solicitant: RCS&RDS S.A.; Scopul emiterii: EXTINDERE REŢEA SUBTERANĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA - GRUIU JUDEŢUL ILFOV - TRONSONUL PLOIEŞTI - BALTA DOAMNEI LIMITĂ JUDEŢ PRAHOVA C) LUCRĂRI DE CONSTRUIRE, RECONSTRUIRE, MODIFICARE, EXTINDERE, REPARARE, MODERNIZARE ŞI REABILITARE

 • AC nr. 34/26.10.2020 - Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA; Scopul emiterii: CONSTRUIRE FIBRĂ OPTICĂ, RACORDARE SITE-URI ORANGE - TRONSONUL PLOIEŞTI ZONA INDUSTRIALĂ, ARICEŞTII RAHTIVANI, FLOREŞTI, BĂICOI, PĂULEŞTI, BLEJOI, BOLDEŞTI -SCĂENI, BUCOV, PLOIEŞTI STR. SABINELOR, INTRARE PARŢIALĂ ÎN LEGALITATE - ETAPA I  

 • AC nr. 07/06.04.2021 - Solicitant: SC ORANGE ROMÂNIA SA; Scopul emiterii:CONSTRUIRE FIBRĂ OPTICĂ, RACORDARE 2 SITE-URI ORANGE, TRONSONUL BUŞTENI - SINAIA - ETAPA I  

 

 
           Anunţuri începere/finalizare lucrări - Autorizaţii emise de Consiliul Judeţean Prahova
 • SC SPEEDNET INTER SOLUTIONS SRL anunţă, în data de 02.07.2013, începerea lucrărilor de "CONSTRUIRE REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICI INTERNET comuna Măgureni şi comuna Floreşti", realizate în baza AC nr. 11 din 07.05.2013
 • SC ORANGE ROMÂNIA SA anunţă, în data de 23.10.2013, finalizarea execuţiei lucrărilor de "INSTALARE CABLU FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE STAŢIILE DE EMISIE ALE SC ORANGE ROMANIA SA BE0493 PLOIEŞTI - BE0076 TĂTĂRANI", realizate în baza AC nr. 31 din 23.09.2013
 • SC UPC ROMÂNIA SRL anunţă, în data de 17.01.2014, finalizarea execuţiei lucrărilor de "CONSTRUCŢIE REŢEA FIBRĂ OPTICĂ ÎN COMUNELE  IZVOARELE ŞI TEIŞANI", realizate în baza AC nr. 6 din 02.03.2011
 • SC ALBADA SISTEM SRL anunţă data de 12.09.2014 pentru începerea lucrărilor de "CONSTRUIRE REŢEA DE TELECOMUNICAŢII PRIN CABLU ŞI INTERNET", realizate în baza AC nr. 18 din 05.08.2014.
 • SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL anunţă data de 24.10.2014 pentru începerea lucrărilor de "CONSTRUIRE REŢEA DE TELECOMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDEŢUL PRAHOVA", realizate în baza AC nr. 29 din 26.09.2014

 • SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL anunţă, în data de 23.10.2016, finalizarea lucrărilor de "CONSTRUIRE REŢEA DE TELECOMUNICAŢII ELECTRONICE ÎN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDEŢUL PRAHOVA", realizate în baza AC nr. 29 din 26.09.2014

 • S.C.ORANGE România – S.A – anunţă data de 29.03.2016 pentru începerea lucrărilor de "CONSTRUIRE REŢEA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ÎNTRE STAŢIA GSM PLOIEŞTI ŞI STAŢIA GSM VALEA CĂLUGĂREASCĂ , JUD.PRAHOVA - ETAPA I", realizate în baza AC 5/12.03.2016